ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់


Asking price:$130000.00
ផ្ទះល្វែងមួយជុង លក់បន្ទាន់ ទីតាំងល្អសំរាប់ការរស់នៅ មានផ្សារបន្លែ ផ្សារទំនើប រតនាផ្លាហ្សារ អាហារដ្ឋាន សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលសុខភាព ជិតវត្តទឹកថ្លា

- ទំហំផ្ទះ ៖ 4,2ម × 13ម
- Eo, E1, E2
- តម្លៃលក់ ៖ ១៣ ម៉ឺន ដុល្លា ( U$D 130,000)

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង ៖

092 50 30 11
088 38 15 071
010 42 75 23

E-mail: saynisay168@yahoo.com
kaosaysos@gmail.com
Seller name: vansopheap
Phone: (+855)92-503-011
Location: Phnom Penh, KH
Address: phnom penh
Member since: 03-Apr-2015 23:24:49
Last login: 22-Jun-2016 21:50:01
Classified id: 1467098511
View: 3403
Asking price: $130000.00
Quantity available: 1
Posted date: 28-Jun-2016
Expiration Date: 20-Jan-2017
Renew date: 20-Dec-2016

Advertising & Media
Free Virtual Store, Product Classified, Business Listing, Career Listing, Message Broadcast. Buy, sell & trade with many classifications website in Cambodia.
IT & Telecom
Dedicated Optic, Leased Line , Wireless Broadband, IPLC & DPLC, MPLS Solution, Hotspot, VOIP Solution, Hosting Service and Email Security.
Advertising & Media
Route SMS, Bulk SMS, Broadcast SMS and Broadcast E-mail with lower price in Cambodia.
Medical & Pharmacy
A market-oriented and research-driven manufacturer and supplier of natural ingredients for the Industries of Dietary Supplements, Functional Foods, Functional Beverages, Cosmetics and Pharmaceuticals.
Computer & Camera Equipment
Sell all kind of security camera, computer and network accessories.
Entertainment Website
Khmer Korean Chinese Drama & Movie, Music, Karaoke, Cartoon, TV Live & Replay, Radio Live.

Copyright ©2013 www.bseeker.com